Mgła Wysokociśnieniowa
System Gaszenia Mgłą Wodną
previous arrow
next arrow
Slider

Gaszenie Mgłą Wodną | Mgłowe Urządzenie Gaśnicze

 

 

Gaszenie Mgłą Wodną, niskociśnieniowy system MUG (Mgłowe Urządzenie Gaśnicze) to innowacyjny, bardzo skuteczny sposób na walkę z zagrożeniem pożarowym. Zwarta budowa i niewielka instalacja w połączeniu z możliwością całkowicie autonomicznego, lokalnego zastosowania, stanowić może doskonałą metodę zwalczania potencjalnych pożarów. Jest też alternatywą dla tradycyjnych systemów gaszeniowych typu tryskaczowego czy zraszaczowego. System może działać w trybie całkowicie automatycznym lub uruchamiany może być poprzez działanie systemów zewnętrznych wykrywczych (np. SAP) albo obsługę. Układy gaszenia mgłą wodną znajdują zastosowanie w ochronie zarówno całych obiektów jak i  pojedynczych pomieszczeń. Co więcej, poszczególnych maszyn czy linii produkcyjnych o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. Instalacja hydrauliczna systemu w czasie dozoru jest sucha, dlatego też może być on stosowany również na zewnątrz budynków. Badania potwierdzają prawidłowość działania do -25°C.

Skontaktuj się z Nami! <<<

 

 

Dlaczego mgła wodna?

Jednym z kluczowych zagadnień w walce z pożarami w układach automatycznych jest dobór odpowiedniego środka gaśniczego.

Najbardziej rozpowszechnionym,  najtańszym i obojętnym dla środowiska naturalnego i ludzi, a równocześnie skutecznym środkiem gaśniczym jest woda. W procesie gaszenia wodą najbardziej istotna jest forma strumienia, w jakim woda dostarczana jest do źródła pożaru.

Wieloletnie badania i praktyka wykazują, że najbardziej skuteczną, wymagającą najmniejszych ilości wody metodą jest gaszenie mgłą wodną. Mgłowe Urządzenie Gaśnicze działa właśnie  w oparciu o niskociśnieniową mgłę wodną. Dla zapewnienia lepszej penetracji powierzchni gaszonych oraz zapewnienia filmu izolacyjnego, do wody dodawany jest środek spieniający. Powierzchniowo czynny środek w ilości do 3% objętości wody.

Zalety:

 • gwałtowne  chłodzenie – obieranie ciepła pożaru przez mgłę wodną, bardzo skuteczny efekt gaśniczy
  Na proces ten ma wpływ głównie powierzchnia czynna styku wody z pożarem. Przy dużym rozdrobnieniu kropel (o wielkości 100-400 µm) powierzchnia ta jest wielokrotnie większa niż przy kroplach generowanych przez tradycyjne systemy. Dzięki temu chłodzenie jest bardzo szybkie i skutecznie wpływa na likwidacje pożaru.
  Gaszenie Mgłą Wodną
 • lokalną redukcję stężenia zawartości tlenu. W wyniku szybkiego parowania i przy tym wielokrotnie zwiększanej objętości w trakcie przemiany wody ze stanu ciekłego w gazowy (ok. 1700 razy), w bezpośrednim sąsiedztwie płomienia następuje wyparcie powietrza z tlenem, bez którego pożar nie będzie podtrzymywany.
 • rozdzielenie paliwa stałego lub ciekłego od atmosfery zawierającej utleniacz-powietrza i wolne rodniki (zjonizowana atmosfera pożaru) przez pokrycie powierzchni filmem wodnym ze środkiem spieniającym.
 • obniżenie promieniowania cieplnego emitowanego przez źródło pożaru do obszarów jeszcze wolnych od ognia (zmniejszenie ryzyka samozapłonu materiałów palnych).
 • zmniejszenie zadymienia, sadzy – redukcja toksycznych produktów spalania dzięki ich wyparciu przez parę wodną i wchłonięcie (rozpuszczenie) przez krople wody.
 • niewielka ilość wody używanej podczas gaszenia – zużycie ocenia się na 10 krotnie niższe niż np. w instalacji tryskaczowej przy gaszeniu porównywalnych pożarów, w konsekwencji również instalacje i zbiorniki  dużo mniejsze, co wybitnie wpływa na znakomity stosunek efektu do ceny
  Gaszenie Mgłą Wodną
 • minimalizacja strat spowodowanych zalaniem – w tradycyjnych systemach (np., tryskaczowych) często ubocznym efektem gaszenia wodą są straty powstałe w wyniku przeprowadzenia akcji gaśniczej zbyt dużą ilością wody. Zalanie powoduje często większe straty niż sam pożar; w przypadku Gaszenia Mgłą Wodną za pomocą Mgłowego Urządzenia Gaśniczego, mamy do czynienia dużo mniejszą ilością wody, dzięki czemu straty z tytułu zalania w zasadzie nie występują i obiekt, pomieszczenie czy stanowisko może bardzo szybko wrócić do swojej normalnej funkcji.
 • możliwość szybkiego, w zasadzie bez kosztowego powrotu do normalnej pracy dozoru po przeprowadzeniu akcji pożarowej – niskie koszty utrzymania systemu

Budowa i zasada działania

Proponowany niskociśnieniowy system gaszenia mgłą wodną MUG jest nie tylko niezwykle skuteczny, ale również stosunkowo prosty  w budowie i instalacji.

System składa się z zespołów detekcji i sterowania, zasilania wodnego i pneumatyki oraz instalacji rurowej zakończonej dyszami niskociśnieniowymi odpowiedzialnymi za generowanie mgły.


Zespół detekcji i sterowania

Zespół detekcji i sterowania może być wykonany na różne sposoby:


Rurka detekcyjna ciepła – specjalnie dobrana w zakresie materiału i konstrukcji rurka pneumatyczna wypełniona gazem pod ciśnieniem rozłożona w przestrzeni chronionej i podłączona do układu pomiarowo-sterującego. W wyniki wzrostu temperatury podczas pożaru powyżej 100°C rurka ulega przetopieniu, a nagły spadek ciśnienia gazu w jej wnętrzu powoduje uruchomienie akcji gaśniczej. Układ uzupełniony jest o manometry pozwalające kontrolować ciśnienie w liniach dozorowych i jest odporny na powolne spadki ciśnienia powstałe w  wyniku np. uszkodzenia.

Gaszenie Mgłą Wodną
Przykładowa instalacja (sterowanie pneumatyczne)
kliknij na obrazek aby powiększyć

Linie dozorowe zbudowane na bazie czujek automatycznych  pożaru (ciepła, dymu lub płomienia), wykonane w układzie koincydencji dwuliniowej (dla zachowania większej pewności działania i odporności systemu na fałszywe alarmy), które podłączone są do centralki automatyki gaszenia. Wykrycie pożaru przez czujki powoduje uruchomienie sygnałów sterujących w centralce i rozpoczęcie akcji gaśniczej. Można zastosować czujki w wykonaniu przeznaczonym do stref zagrożonych wybuchem (Ex). Układ uzupełniony jest o przyciski: „Start gaszenia” pozwalający np. obsłudze stanowiska uruchomić gaszenie mgłą wodną na podstawie wykrytego organoleptycznie  zagrożenia, oraz „Stop gaszenia”, który pozwala zatrzymać akcje na czas weryfikacji i potwierdzenia przez człowieka.

Gaszenie Mgłą Wodną
Przykładowa instalacja (sterowanie z SAP)
kliknij na obrazek aby powiększyć

 


Zespół zasilania wodnego i pneumatyki

Pod względem zasilania wodnego system Mgłowego Urządzenia Gaśniczego może być realizowany w różny sposób w zależności od ilości wody zakładanej do przeprowadzenia skutecznej akcji gaśniczej.

Dla mniejszych instalacji stosowane są ciśnieniowe zbiorniki hydroforowe. Stanowią one zarówno zbiornik środka gaśniczego (woda+środek powierzchniowo czynny), jak i źródło energii wynikającej z ciśnienia. Zespół uzupełniany jest o układ armatury towarzyszącej. Pozwala to uruchomienie i prowadzenie akcji gaśniczej oraz monitoring stanu systemu w trybie dozoru. Uzupełnianie wody w zbiorniku (zbiornikach) następuje najczęściej z sieci miejskiej przez serwis.

Dla większych instalacji stosowane są zbiorniki otwarte o odpowiednio dobranej pojemności z układem pompowym (elektrycznym bądź spalinowym). Dodatkowo, osobnym elementem jest zbiornik środka powierzchniowo czynnego z dozownikiem oraz układ sterowania pneumatycznego. Przy takim układzie możliwy jest sekcyjny podział systemu, aby akcja gaśnicza realizowana była jedynie w obszarach objętych zagrożeniem.

Zespół instalacji rurowej oraz dysze to końcowy element systemu. Stosowane są rury stalowe lub polipropylenowe PP. W związku z faktem, że instalacja czasie dozoru nie jest w wypełniona woda, można ją wyprowadzić na zewnątrz budynków. Kluczowym elementem systemu są niskociśnieniowe dysze odpowiedzialne za generowanie mgły. Najczęściej stosowane są dysze typu DMS generujące mgłę o wielkości kropli wody w zakresie 100-350 mikrometrów. Nawet przy spadku ciśnienia w zbiorniku z nominalnych 10-12 Bar, do 4 Bar z upływem czasu akcji gaśniczej (przy instalacji ze zbiornikiem hydroforowym) i kącie 120 stopni. Dostępne są również inne dysze i głowice wielootworowe.

Dobór odpowiedniego rozwiązania prowadzony jest na podstawie indywidualnych potrzeb i uwarunkowań. Sporządzany jest projekt techniczny z obliczeniami hydraulicznymi, na podstawie którego budowana jest instalacja.


Przykładowa konfiguracja

Gaszenie Mgłą Wodną
Przykładowa konfiguracja ze zbiornikiem otwartym
kliknij na obrazek aby powiększyć

Przykłady zastosowań

System gaszenia niskociśnieniową mgła wodną stosowany z powodzeniem w wielu obiektach o bardzo różnych funkcjach.

 • w  przemyśle, np.:
  • fabryki styropianu (gilotyny – cięcie bloków za pomocą drutów oporowych),
  • magazyny paliw, olejów, cieczy palnych
  • linie technologiczne, przemysłowe
  • transformatory ,
  • górnicze agregaty hydrauliczne,
  • taśmociągi w cukrowniach,
  • transportery w kopalniach, elektrociepłowniach, składowiskach biomasy,
  • zbiorniki olejowe w zakładach produkcji transformatorów, wyrobów gumowych,
  • suszarnie drewna, stolarnie, fabryki mebli,
 • w drewnianych, zabytkowych obiektach sakralnych;
 • w obiektach użyteczności publicznej (archiwa, hotele).
 • tunele
 • galerie handlowe
 • przy produkcji pianki
 • magazyny farb i lakierów
 • strefy zagrożone wybuchem EX
 • serwerownie

System Gaszenia Mgłą Wodną MUG  stosowany może być wszędzie tam, gdzie istniejące zagrożenie wymaga szybkiego i  skutecznego przeciwdziałania w razie powstania pożaru!

Skontaktuj się z Nami! <<<