Gaszenie – magazyny farb i lakierów (strefy EX)

wpis w: aktualności | 0

Gaszenie – magazyny farb i lakierów

Gaszenie – magazyny farb i lakierów (strefy EX)

 

 

Strefy zagrożone wybuchem zgodnie z europejską dyrektywą ATEX posiadają rygorystyczne wytyczne dotyczące eksploatacji, lokalizacji oraz zabezpieczenia. Wyżej wymieniona dyrektywa  często dotyczy magazynów substancji łatwopalnych takich jak lakiery, rozpuszczalniki, farby itp.
Dla przykładu w skład farb używanych do druku fleksograficznego w głównej mierze wchodzą rozpuszczalniki (50-75%) i polimery (8-15%).
Duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych połączonych np. z mieszalnią, tworzy środowisko skrajnie łatwopalne oraz atmosferę wybuchową.
Podstawą w takiej sytuacji powinien być dedykowany, skuteczny i niezawodny system przeciwpożarowy.
Środkiem gaśniczym, który idealnie wpisuje się w trudną charakterystykę łatwopalnych cieczy jest Mgła Wodna. Środek ten oprócz gwałtownego odbierania ciepła, obniżania zawartości tlenu oraz izolowania palącego się materiału bardzo dobrze tłumi ogień. Przede wszystkim nie powoduje rozlewania oraz rozpryskiwania palącej się cieczy. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań (zraszaczowych czy tryskaczowych), w których krople są na tyle duże, że zamiast gasić pożar – rozprzestrzeniają go poprzez rozrzut palącej się cieczy.
System gaszenia mgłą wodną oprócz samej mgły to niezawodna automatyka umożliwiająca stosowanie innowacyjnych czujek, detektorów  i innych urządzeń zaprojektowanych w celu jak najszybszej detekcji ognia, gazu, dymu czy iskry.
System może zostać zintegrowany z ogólnobudynkowymi systemami bezpieczeństwa monitorując chroniony obszar.
Rozwiązanie proponowane przez naszą firmę zyskało aprobatę ze strony przedsiębiorstw ubezpieczeniowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż, a także zadowolenie klientów.

 

gaszenie - magazyny farb i lakierów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaszenie - magazyny farb i lakierów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gaszenie - magazyny farb i lakierów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz >>> Mgłowe Urządzenie Gaśnicze

Skontaktuj się z nami!