Obiekty użyteczności publicznej – ochrona przeciwpożarowa zabytków

wpis w: aktualności | 0

Chronimy obiekty Administracji Państwowej! Ochrona przeciwpożarowa zabytków

Ochrona przeciwpożarowa zabytków

 
 
Adaptacje istniejących, często już wiekowych obiektów na nowe cele zawsze jest wyzwaniem. Zmiana funkcji pewnych obszarów budynków powoduje konieczność prowadzenia dodatkowych działań. Zarówno projektowych, jak i administracyjnych,  aby obiekt na przykład w zakresie ochrony ppoż.  po zmianie odpowiadał aktualnym przepisom czy spełniał warunki ekspertyz. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w zabytkowym obiekcie Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. W obiekt postanowiono zaadoptować dziedziniec na nowe Biuro Obsługi Interesantów. Jednym z rozwiązań zastępczych zastosowanych przy tym projekcie dla podniesienia bezpieczeństwa pożarowego było zastosowanie Mgłowego Urządzenia Gaśniczego MUG. Ochrona przeciwpożarowa zabytków

Ochrona przeciwpożarowa zabytków

 
Obiekt ze względu na swoją specyfikę należy do tych trudniejszych i wymagał indywidualnego podejścia zarówno w zakresie znalezienia odpowiedniego pomieszczenia na pompownię i  zbiornik środka gaśniczego (wody), jak prowadzenia samej instalacji montowanej do konstrukcji szklanego, wielopłaszczyznowego zadaszenia. Pompownie udało się ulokować w jednym z pomieszczeń piwnicy. W tym samym pomieszczeniu zbudowany został na miejscu w układzie modułowym i dopasowany do kształtu pomieszczenia zbiornik wody. Możliwość zbudowania zbiornika na miejscu, w istniejącym, adoptowanym pomieszczeniu to niezwykle przydatna cecha systemu MUG. W zasadzie dzięki temu możliwe jest montowanie wodnego urządzenia gaśniczego w tego typu skomplikowanych obiektach.
Mgłowe Urządzenia Gaśnicze można z powodzeniem stosować jako rozwiązanie zamienne w sytuacji, adaptacja istniejących obiektów do nowych funkcji tego wymaga.

Strona główna<<

Sprawdź VID FireKill<<

Kontakt<<

Sprawdź również<<