Gaszenie – magazyny farb i lakierów (strefy EX)

wpis w: aktualności | 0

Gaszenie – magazyny farb i lakierów Gaszenie – magazyny farb i lakierów (strefy EX)     Strefy zagrożone wybuchem zgodnie z europejską dyrektywą ATEX posiadają rygorystyczne wytyczne dotyczące eksploatacji, lokalizacji oraz zabezpieczenia. Wyżej wymieniona dyrektywa  często dotyczy magazynów substancji łatwopalnych … Continued