Gaszenie Mgłą Wodną Serwerowni

wpis w: aktualności | 0

Gaszenie Mgłą Wodną Serwerowni

gaszenie mgłą wodną serwerowni
Pomieszczenia teletechniczne takie jak serwerownie powinny być wyposażane w Stałe Urządzenia Gaśnicze.
Alternatywą dla Systemów Gazowych jest System Gaszenia Mgłą Wodną bardzo lekką.
Główną zaletą systemu w stosunku do systemów gazowych jest brak potrzeby specjalnego
uszczelniania pomieszczenia, stosowania klap odciążających, stosowania tłumików redukujących
falę akustyczną oraz redukcja kosztów ponownego doładowania środka gaśniczego.gaszenie mgłą wodną serwerowni

gaszenie mgłą wodną serwerowni

Woda vs Elektronika

Dla sprzętu informatycznego w czasie pracy dużym problemem jest zbyt sucha atmosfera (ładunki elektrostatyczne) niż zbyt wilgotna (aż do granicy punktu rosy). Z tego powodu w szafach klimatyzacji precyzyjnej w serwerowniach zwykle projektuje się nawilżacze.gaszenie mgłą wodną serwerowni

Oddziaływanie na sprzęt informatyczny (zwłaszcza jego wnętrze – mgła swobodnie wnika przez otwory w obudowie) oraz sprzęt elektro-energetyczny. Zgodnie z testami w przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych, mgła z wody demineralizowanej (lekka, bardzo lekka) nie powoduje przebić i zwarć w urządzeniach i osprzęcie przy napięciach do 30kV. (transformatory, zasilacze, elektronika, przewody, kable, złączki, szynoprzewody i przewody z izolacją w postaci odległości – przerwy powietrznej) – jest nieprzewodząca.gaszenie mgłą wodną serwerowni

Niemniej jednak w serwerach jest zawsze dużo kurzu, a w serwerowniach z dobrze filtrowanym powietrzem, bardzo dużo drobnego pyłu. Może spowodować to oblepianie powierzchni płytek obwodów drukowanych i chociaż przeważnie są one lakierowane, odległości pomiędzy lutowanymi powierzchniowo wyprowadzeniami elementów elektronicznych są bardzo niewielkie.  W połączeniu z wodą z mgły mogą tworzyć przewodzące pasty. To mogłoby spowodować uszkodzenie elektroniki.gaszenie mgłą wodną serwerowni

Ze względu na ten fakt w Systemie Gaszenie Mgłą Wodną projektuje się automatyczne wyłączenie napięcia zasilania do serwerów i pozostałych odbiorników w przestrzeni chronionej przed momentem wyzwolenia środka gaśniczego.

Zalety Mgły

gaszenie mgłą wodną serwerowni
Produktem wytworzonym przez mgłę w akcji gaśniczej jest para wodna. Para która jest nietoksyczna, nisko korozyjna i szybko skrapla się do wody, którą można wytrzeć i wydmuchać sprężonym powietrzem bez zagrożenia dla zdrowia obsługi i środowiska naturalnego. Przy gaśniczych gazach chemicznych, które teoretycznie nie są szkodliwe dla środowiska i organizmów żywych, po działaniu gaśniczym (rozkładzie z pochłanianiem energii termicznej) powstają produkty, które już nie są obojętne.gaszenie mgłą wodną serwerowni

Z drugiej strony, przy inercyjnym gaszeniu gazowym nie występuje takie zagrożenie, gdyż nie dochodzi do żadnych reakcji chemicznych. Natomiast konieczne są odciążenia o dużych przekrojach (niewielkich oporach aerodynamicznych). Występuje też duże ciśnienie akustyczne, które czasem doprowadza do uszkodzenia HDD. Niestety w wtedy trzeba stosować tłumiki, ciche dysze oraz zaworami ze stałym wypływem co generuje dodatkowe koszty. Przy każdym gaszeniu gazem konieczne jest zachowanie szczelności pomieszczenia, natomiast przy zastosowaniu Systemu Gaszenia Mgłą Wodną nie ma takiej konieczności – środka gaśniczego jest nadmiarowo natomiast przy gaszeniu gazami musi być go na „styk”

 

Zobacz >> Mgła Wysokociśnieniowa

Skontaktuj się z nami